Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Charakterystyka projektu "Tuchowskie Horyzonty Filmowe"

Charakterystyka projektu z zakresu edukacji filmowej realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika i ZSP im. Bitwy pod Łowczówkiem w kinie „Promień” w Domu Kultury w Tuchowie

Cel ogólny:
Zdobywanie i rozwijanie kompetencji odbiorczych filmu, rozumianego jako tekst kultury i tekst sztuki, na przykładzie wybranych filmów polskich, m.in. zawartych w zbiorach „Filmoteki Szkolnej”.=

Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczniów z wartościowymi dziełami polskiej kinematografii;
- przygotowywanie uczniów do kompetentnego i krytycznego odbioru filmu;
- kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego;
- zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu filmu;
- poznawanie przez uczniów postrzeganie filmowego kodu językowego, filmowego artyzmu;
- ukazywanie związku filmu z innymi dziedzinami sztuki;
- odnajdywanie w filmie archetypów i toposów kulturowych oraz kontekstów aksjologicznych;
- uświadamianie roli i funkcji polskiego filmu w kulturze państwa i narodu;
- budzenie postaw patriotycznych poprzez zainteresowanie polskim kinem;

Charakter i adresat spotkań:
Spotkania, odbywające się raz w miesiącu, adresowane są do młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika i ZSP im. Bitwy pod Łowczówkiem .
Mają one charakter edukacyjny: każda projekcja filmu poprzedzona zostaje przygotowaniem uczniów do kompetentnego odbioru, a po filmie odbywa się konserwatorium stanowiące domknięcie merytoryczne i metodyczne spotkania.

oprac. M. Widawski, A. Broniek, M. Kozioł

IMG 6002