Wprowadzenie

Charakterystyka projektu z zakresu edukacji filmowej realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika i ZSP im. Bitwy pod Łowczówkiem w kinie „Promień” w Domu Kultury w Tuchowie Cel ogólny:Zdobywanie i rozwijanie kompetencji odbiorczych filmu, rozumianego jako tekst kultury i tekst sztuki, na przykładzie wybranych filmów polskich, m.in. zawartych w zbiorach „Filmoteki Szkolnej”.= Cele szczegółowe:- zapoznanie uczniów z wartościowymi dziełami polskiej…