Drukuj

Konkurs biograficzny

ADAM MICKIEWICZ W 150. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
  
 1. Jaki tytuł nosi pierwszy wydrukowany wiersz Mickiewicza?
   
    a) Oda do młodości
    b) Zima miejska
    c) Świteź
    d) Pierwiosnek
 
2. Jak nazywali się rodzice Mickiewicza?
   
    a) Barbara i Tadeusz
    b) Maria i Mikołaj
    c) Ewa i Jacek
    d) Barbara i Mikołaj
 
3. W którym roku przybył Mickiewicz na studia do Wilna?
   
    a) 1814
    b) 1815
    c) 1816
    d) 1817
 
4. Co znaczy nazwa "Filomaci"?
   
    a) miłośnicy nauki
    b) miłośnicy filozofii
    c) miłośnicy cnoty
    d) patrioci
 
5. Z jakim wydarzeniem w życiu Mickiewicza łączy się data 1819?
 
a) z podjęciem pracy nauczyciela w Kownie
b) z wydaniem Ballad i romansów
c) ze ślubem Marii Wereszczakówny i Puttkamera
d) z aresztowaniem
 
6. W którym roku wyszedł drugi tom Poezyj Mickiewicza, zawierający m.in. IV cz. Dziadów?
 
a) w tym samym, co Ballady i romanse
b) w tym samym, w którym aresztowano Mickiewicza
c)  w tym samym, w którym Mickiewicz wyjechał do Rosji
d)  w tym samym, co Konrad Wallenrod
 
7. Kim był Józef Oleszkiewicz poznany przez Mickiewicza w Petersburgu?
   
    a) malarzem
    b) rzeźbiarzem
    c) poetą
d) urzędnikiem rosyjskim
 
8. Które z określeń Marii Szymanowskiej jest fałszywe:
 
a) pianistka
b) kompozytorka
c) siostra przyszłej żony Mickiewicza, Celiny
d) matka przyszłej żony Mickiewicza, Celiny
 
9. Gdzie ukazało się pierwsze wydanie Konrada Wallenroda?
 
a) w Wilnie
b) w Warszawie
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
 
10. Gdzie znajdował się Mickiewicz w chwili wybuchu Powstania Listopadowego??
 
a) w Warszawie
b) w Paryżu
c) w Rzymie
d) w Dreźnie
 
11. Kto z wymienionych przyjaciół Mickiewicza nie należał do filomatów?
 
a) Jan Czeczot
b) Franciszek Malewski
c) Onufry Pietraszkiewicz
d) Stefan Garczyński
 
12. Gdzie poznał Mickiewicz swoją żonę, Celinę Szymanowską??

     a) w Wilnie
     b) w Petersburgu
     c) w Rzymie
d) w Paryżu

13. W jakim mieście szwajcarskim wykładał Mickiewicz?

a) w Genewie
b) w Bernie
c) w Lozannie
d) w Zurychu
 
14. Do kogo zwracał się Mickiewicz słowami "Mistrzu i Panie"?
 
a) do Leona Borowskiego
b) do Joachima Lelewela
c) do Adama Czartoryskiego
d) do Andrzeja Towiańskiego
 
15. O czym mówi Mickiewicz w podanym cytacie::

      "Mogłem tu był zrobić sobie położenie wygodne, a nawet świetne, ale pod warunkiem wyrzeczenia się żywotnej mojej zasady. Chciano, bym się u s p o k o i ł. Dobry jest pokój umarłym i szczęśliwym. My koniecznie świat niepokoimy i musimy niepokoić. Pójdę więc dalej swoją drogą
..."
 
a) o posadzie nauczycielskiej w Kownie
b) o karierze urzędniczej w Petersburgu
c) o rezygnacji z wykładów w Szwajcarii
d) o zawieszeniu profesury w Collège de France
 
16. Z którym papieżem spotkał się Mickiewicz w Rzymie w 1848 roku??
   
    a) z Grzegorzem XII
    b) z Piusem IX
    c) z Piusem X
    d) z Janem XXIII
 
17. Dla kogo ułożył Mickiewicz Skład zasad?
 
a) dla Towarzystwa Filomatów
b) dla polskiego legionu we Włoszech
c) dla towiańczyków
d) dla wojska Sadyka Paszy w Konstantynopolu
 
18. Kto po śmierci Mickiewicza wypowiedział słowa: "My z niego wszyscy"?
 
a) Zygmunt Krasiński
b) Cyprian Kamil Norwid
c) Kornel Ujejski
d) Edward Odyniecc
 
19. Dopisz właściwe daty wydania utworów:
 
a) Pan Tadeusz -
b) Sonety  -
c) Oda do młodości -
d) Konrad Wallenrod
 
20. W biografii Mickiewicza pojawiają się kobiety o poniższych imionach. Podaj nazwiska
a) Karolina
b) Joanna
c) Karolina
d)Konstancja