Drukuj

Projekty edukacyjne - rok szkolny 2017/2018

 
Projekt "MÓJ ROZWÓJ - MOJA PRZYSZŁOŚĆ "POBIERZ PLAKAT PROJEKTU

POBIERZ REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

POBIERZ REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI

 

POBIERZ OGŁOSZENIE DODATKOWEJ REKRUTACJI NA STAŻ ZAWODOWY ORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU PN. "MÓJ ROZWÓJ - MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

POBIERZ HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

POBIERZ ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA moj rozwoj moja przyszlosc

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE DODATKOWE ZAJĘCIA:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze :

 MATEMATYKA

LO Tuchów 4 gr. x 8uczn x 20 godz./rok szkolny

 FIZYKA

LO Tuchów 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

 BIOLOGIA

LO Tuchów1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

 CHEMIA

LO Tuchów1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

 GEOGRAFIA

LO Tuchów 2gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów

 MATEMATYKA

LO Tuchów 2gr. x 8 uczn x 40 godz./rok szkolny

 GEOGRAFIA

LO Tuchów 2gr. x 8 uczn x 40 godz./rok szkolny

 

Koła naukowe/koła zainteresowań

 INFORMATYKA

LO Tuchów 2gr. x 8 uczn x 40 godz./rok szkolny

 FIZYKA

LO Tuchów 1gr. x 8 uczn x 30 godz./rok szkolny

 BIOLOGIA

LO Tuchów 1gr. x 8 uczn x 50 godz./rok szkolny

 CHEMIA

LO Tuchów-1gr. x 8 uczn. po 30 godz.

 Zajęcia poza szkołą i poza lekcjami: 

1. Wyjazd na zajęcia z fizyki do Instytutu Fizyki UJ w Krakowie oraz do AGH w Krakowie - na Wydział Elektrotechniki i Informatyki dla 25 uczn. LO Tuchów+2 opiek.: 2lata x 1 wyjazd/rok szkolny=2 wyjazdy

 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W SZKOLE W RAMACH ROCZNYCH PLANÓW WSPOMGANIA