Drukuj

Konkurs dla liderów

 1. O przyjęcie na jaki kierunek starali się Mickiewicz z Czeczotem po ukończeniu gimnazjum w Nowogródku ?

 2. Z jakim okresem i z jakimi przeżyciami w życiu Mickiewicza kojarzysz majątek Bolcienniki?

 3. W Inwokacji do Pana Tadeusza czytamy  słowa poety, skierowane do Matki Boskiej :"Jak mnie dziecko do życia powróciłaś cudem ...". Do jakiego wydarzenie z dzieciństwa nawiązuje Mickiewicz ?

 4. W jakim kościele Paryża odbyło się nabożeństwo żałobne A. Mickiewicza?

 5. Które z dzieci A. Mickiewicza zadbało o jego spuściznę?

 6. Kim była Makryna Mieczysławska?

 7. Które z dzieci Mickiewicza zostało ochrzczone wodą z Niemna?

 8. Kim była Zofia Szymanowska?

 9. Kim był Armand Levy?

 10. Kiedy / w jakich okolicznościach Mickiewicz pierwszy raz zetknął się z Towiańskim?

 11. Wymień trzy utwory powstałe pod wpływem miłości do Maryli Wereszczakówny.

 12. Jaką posadę otrzymał Mickiewicz w Moskwie?

 13. Komu dedykował Mickiewicz "Konrada Wallenroda"?

 14. Jaka dolegliwość fizyczna nękała Mickiewicza w czasie pobytu w Kownie?

 15. Na czym, według legendy, odcięto pępowinę Mickiewicza?

 16. U kogo w Rzymie Mickiewicz zetknął się z międzynarodową elitą salonową?

 17. Kto finansowo wsparł w Rzymie Legion Mickiewicza? ( umożliwiło to wydostanie się z Rzymu)?

 18. Jaki znak widniał na sztandarze legionistów i na ich ubraniach?

 19. Wymień 3 towarzyszy podróży Mickiewicza na Krym.

 20. Z jakim miastem kojarzysz znajomość Mickiewicza z Karoliną Jaenischówną? Jakiej była narodowości?

 21. Podaj wiek Mickiewicza i wiek jego żony w chwili ślubu.