Warsztaty taneczne w ramach projektu "mój rozwój, moja przyszłość"

Dnia 17 czerwca o godzinie 7:00 klasy 1a, 2c oraz 2e wyjechały do Krakowa,

aby wziąć udział w warsztatach dotyczących tradycyjnych tańców pochodzących z Wysp Brytyjskich. Niedługo po naszym przybyciu na miejsce rozpoczęły się zajęcia.

Na początku grupa artystyczna zaprezentowała nam tańce irlandzkie oraz ich unowocześnioną wersję. Po wytłumaczeniu historii dotyczącej irlandzkich strojów, oraz specyfiki ich choreografii nastąpił pokaz stepowania i krótka lekcja tańca. W dalszej części warsztatów tancerze przedstawili nam tańce wywodzące się z rejonu Szkocji. Pozwoliło to na zauważenie ogromnej różnicy pomiędzy tymi dwoma narodami, zwłaszcza w ubiorze oraz kulturze. Wszystkie tańce pokazane w drugiej części były tańcami towarzyskimi, natomiast tańce pochodzące z Irlandii mogły być wykonywane pojedynczo.

Następną częścią zajęć był konkurs w zakładaniu kiltu, który wygrali uczniowie klasy 2e. Warsztaty zakończyły się ostatnią lekcją tańca, tym razem szkockiego, w której wzięli udział prawie wszyscy nauczyciele i uczniowie.

Ostatnią częścią wyjazdu było przejście do restauracji "Smakołyki", gdzie zjedliśmy dwudaniowy obiad. O godzinie 17.30 wróciliśmy do Tuchowa i udaliśmy się do swoich domów.

17th of June at 7.00 a.m. classes 1a, 2c and 2e went on a tip to Cracow, to take part in seminar about dances originating in Ireland and Scotland. Soon after our arrival the lesson started.At first the dance group showed us Irish dances and their more modern version. After explaining the history behind the choreogaphy and traditional clothing we participated in a short dance lesson. In the second part dancers presented dances from Scottland. It allowed us to notice the great difference between those two nations, expecially in clothing and culture. All of the dances showed in second part were ballroom dances. In the contrary Irish dances could be performed solo.

The seminar ended with last dance lesson; this time Scottish, in which took part almost every student and teacher.The last part of the trip was lunch in a restaurant "Smakołyki", where we ate two-course dinner. At 17.30 we came back to Tuchów and went back home.