Loteria fantowa dla "NADZIEI"

Włączamy się w akcję charytatywną polegającą na zbiórce fantów na loterię, którą organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych " Nadzieja" w Tuchowie. Loteria odbędzie się w dniach 1-9 lipca 2021. Dochód z loterii przeznaczony będzie na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych stowarzyszenia.

Fanty można przynosić do LO do 25.06.2021.