Broszura projektu Erasmus+ "Matematyczne szlaki Europy”

 

Mamy przyjemność podzielić się z Wami jednym z produktów finalnych projektu „Matematyczne szlaki Europy” (Maths routes around Europe). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus.

 

Broszura z QR kodem – bo o niej mowa – jest efektem pracy młodzieży 6 krajów partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+ w latach 2018-2020 koordynowanym przez hiszpańską szkołę średnią Alfonso XI położoną w miejscowości Alcalá la Real, w prowincji Jaén. Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: https://erasmusplusmaths.wixsite.com/erasmusplusmaths

 

Matematyczne szlaki zaproponowane przez każdą ze szkół i zamieszczone w tej broszurze mają na celu uświadomić uczniom obecność matematyki w życiu codziennym, zachęcić uczestników projektu do posługiwania się językiem angielskim, jak również upamiętnić rok 2018 jako Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, uwzględniając dziedzictwo kulturowe i artystyczne miast i regionów krajów uczestniczących w projekcie.

 

Zachęcamy do przyjemnej „wędrówki” po różnych zakątkach Europy!

 

Media

Broszura projektu "Matematyczne szlaki Europy"