Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj Majowa Jutrzenko
Świeć w naszej polskiej krainie
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja... pandemia utrudniła nam w tym roku wspólne obchodzenie tego wspaniałego święta. Pamiętamy jednak o naszych przodkach, którzy robili wszystko, by unowocześnić naszą Ojczyznę. Pamiętamy o walczących za nią. O żołnierzach, znanych i nieznanych bohaterach, o kobietach, matkach, ich synach, mężach, braciach przelewających krew za Polskę.