21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety. Dzień służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji.

Z tej okazji UNESCO organizuje już w ten piątek, 19 lutego webinarium (10.00 do 12.30), poświęcone zagadnieniom związanym z tegoroczną tematyką Dnia, którą jest „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. Zaproszenie na webinarium

Poniżej znajdują się bardzo ciekawe materiały edukacyjne
poświęcone Międzynarodowemu Dniu Języka Ojczystego przygotowane przez jedną z polskich szkół stowarzyszonych w UNESCO we współpracy ze szkołami z prawie całego świata

https://youtu.be/-u7Gs-zfVU4
https://youtu.be/pthZAvVmz_I
https://youtu.be/cJhVNsz6PUc