Program Dni Kultury 2019

PROGRAM DNI KULTURY 2019
PRACE KONKURSOWE DO OCENY (termin oddania prac 13 grudnia 2019 r.)
200. ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI
Teledysk do utworu „Prząśniczki”, Stanisława Moniuszki. Nagranie na płycie lub pendrivie należy dostarczyć do p. K. Armatys lub p. G. Ciężkowskiej. Kryteria oceny: 1) montaż i dźwięk, 2) oryginalność pomysłu, 3) zaangażowanie.

18 GRUDNIA (ŚRODA)
8.00- 10.00, sala gimn. KONKURS TAŃCA
Klasy przygotowują wybrany przez siebie rodzaj tańca i układ taneczny do jednej z wybranych piosenek spośród: All Star - Smash Mouth, Idina Menzel - Let It Go, Jimmy Cliff / Lebo M - Hakuna Matata. W konkursie bierze udział minimum 6 uczniów z klasy. Czas wykonania:
max. 10 min; Kryteria oceny: 1.technika taneczna, rytmiczność i choreografia, 2. stroje, 3.oryginalność.
9:00- sale lekcyjne , wystawy;

150 ROCZNICA POWSTANIA UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW

Tablica Mendelejewa w żywieniu. Klasy przygotowują prezentację jak największej liczby pierwiastków obecnych w produktach spożywczych, charakteryzują ich wpływ na życie
i zdrowie człowieka, przedstawiają sposoby pozyskiwania niezbędnych pierwiastków.
Kryteria: 1) wartość merytoryczna, 2) kreatywność, 3) wyczerpanie teamatu

10:30-12.00, aula, 125 ROCZNICA URODZIN JULIANA TUWIMA
Konkurs piosenki na podstawie twórczości poety. Klasy wykonują wcześniej wylosowany utwór. Kryteria oceny:1) interpretacja utworu 2) czystość dźwięku i dykcja 3) wkład pracy
w przygotowanie. Pendrive z podkładem muzycznym proszę przekazywać do p. K. Armatys
lub p. G. Ciężkowskiej do 13 grudnia.

19 GRUDNIA (CZWARTEK)

8.00-9.30, sala gimn. SPORT NA WESOŁO

Konkurencje i kryteria oceniania ustalają nauczyciele wychowania fizycznego.

9.00 sale lekcyjne, prezentacje CYBERPRZEMOC W GRACH KOMPUTEROWYCH
Klasy przygotowują prezentację (wystawa, komentarz, przykłady) na temat „Negatywnego wpływu gier komputerowych na różne dziedziny życia graczy”. Kryteria oceny: 1) różnorodność i wyraźny przekaz zagrożeń, 2) wkład pracy i zaangażowanie, 3) kreatywność

10.00- 11.30, aula NASZA SZKOŁA
Niestandardowa sceniczna prezentacja promująca Liceum: piosenka, monolog, stand-up, scenka, pantomima, żywy obraz, teatr cieni lub inne, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem. Długość występu do 5 minut. Kryteria oceniania: 1) oryginalność i kreatywność, 2) zaangażowanie, 3) wartość promocyjna występu;

20 GRUDNIA (PIATEK)
8.00- 10.00,aula, MIĘDZYNARODOWY ROK JĘZYKÓW RDZENNYCH
Klasy prezentują zwyczaje i życzenia Bożonarodzeniowe w wylosowanej wcześniej gwarze, dialekcie lub odmianie językowej.
10.30, sala gimn.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY

11.00, sale lekcyjne- WIGILIE KLASOWE

UWAGI OGÓLNE : 1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.
2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa
3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury
4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany.
5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania, zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy.