Kampania informacyjno – promocyjna Projektu „Bądź EKO” w LO w Tuchowie

 

                 W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie realizowany był Projekt „Bądź EKO” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w którym oprócz nas uczestniczyły jeszcze szkoły w Ciężkowicach, Ryglicach, Gromniku, Żabnie, Wojniczu i Zakliczynie.

W miesiącu maju i czerwcu odbywały się w naszej szkole zajęcia ekologiczne dla 10 uczniów    z kl. IIb, zainteresowanych problematyką ekologiczną, prowadzone przez nauczyciela biologii - Teresę Podraza. Podsumowaniem projektu była Kampania „Bądź EKO” w dniu13.września. Spotkanie rozpoczęło się na auli szkolnej, gdzie uczniowie 3b: Angelika, Weronika i Wojtek przedstawili prezentację przybliżającą realizowane zadania projektowe: ochronę powietrza, klimatu i wód, gospodarkę odpadami i circular economy oraz ochronę bioróżnorodności. Później gościliśmy przedstawicieli Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, którzy zaprezentowali ciekawe zakątki przyrody naszego powiatu i zachęcali uczniów do ich poznawania. W spotkaniu uczestniczyły klasy pierwsze oraz 3b.

W dalszej części „Bądź EKO” klasa 1a była na zajęciach warsztatowych z przedstawicielami Parków, a pozostała młodzież uczestniczyła w grach, quizach i zabawach ekologicznych na sali gimnastycznej: Eko zegar, iKnow Niezwykła Planeta Ziemia, Quiz: Przyroda i geografia Polski, Mega Twister, gra Przyroda i ekologia. W każdej konkurencji brało udział 6 – 8 osób, więc rywalizacja była duża. Pozostali uczniowie mogli nie tylko kibicować swoim kolegom, ale również obejrzeć wystawę ekologiczną: plakaty i postery promujące właściwe postawy proeko, a także wystawkę „Odnawialne źródła energii”.

          Na zakończenie Kampanii ekologicznej w auli szkolnej pan Dyrektor i pani T. Podraza wręczyli nagrody za najlepsze wyniki w każdej konkurencji, słodkie nagrody pocieszenia dla pozostałych zawodników oraz upominki dla uczniów 3b – uczestniczących w zajęciach proekologicznych i zaangażowanych w przygotowanie Kampanii, a także upominki za wykonane plakaty ekologiczne.

         Dzięki Projektowi „Bądź EKO” nasi uczniowie szerzej zapoznali się z ważną tematyką ekologiczną, a szkoła wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne.

 FILM Z WYDARZENIA

                                                                               Przygotowała: Teresa Podraza