Maturzyści odebrali ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

W dniu 4 lipca zostały ogłoszone wyniki tegorocznych matur. 92% spośród absolwentów naszej szkoły zdało ten egzamin. Podany wynik jest zdecydowanie wyższy od średniej krajowej, która wyniosła 80,5%. Biorąc pod uwagę absolwentów wszystkich liceów, również osiągnęliśmy sukces, gdyż maturę zdało 86,4% uczniów.

Nasz wynik jest także lepszy od ubiegłorocznego, kiedy to egzamin zdało 91% naszych absolwentów.

Gratulacje dla wszystkich!