Warsztaty filmowe

Mądrość w filmie i mądrze o filmie- taki cel od kilku lat przyświeca projektowi edukacyjnemu, debiutującemu pod nazwą Tuchowskie Horyzonty Filmowe, a obecnie realizowanemu w formie warsztatów. W obecnym roku szkolnym w warsztatach biorą udział tylko uczniowie dwóch klas humanistycznych naszej szkoły.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i prowadzi je niezmiennie pan Mariusz Widawski - pasjonat filmu, profesjonalny edukator filmowy i do tego świetny pedagog. Program warsztatów współgra z podstawą programową nauczania języka polskiego w liceum i przygotowuje uczniów do matury ustnej, czyli do publicznej prezentacji.

Październikowe i listopadowe zajęcia przeznaczone były tylko dla klasy I a. Był to kurs analizy i interpretacji filmu, który drugoklasiści przeszli rok wcześniej. Od grudnia w zajęciach bierze udział także humanistyczna część klasy II a. Grudniowe zajęcia dotyczyły problemu manipulacji, natomiast lutowe poświęcone były nowym mediom i ich sposobom oddziaływania na odbiorców. Tematy są więc bardzo aktualne i wynikają z zapotrzebowania wychowawczego, etycznego i społecznego.

(IS)