Misyjny Jarmark z Aniołami

W tym roku nasza szkoła włącza się w misyjną działalność Ojców Redemptorystów, poprzez przygotowanie bombek świątecznych w technice origami, ze sprzedaży których dochód zostanie przeznaczony na misje. Bombki będą sprzedawane na misyjnym jarmarku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w tą inicjatywę oraz zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w jarmarku. Wiecęj szczegółów tutaj.