Najlepszy z francuskiego

Konkurs na najlepszego ucznia z języka francuskiego wygrał David Marcu z klasy Ic.

Gratulacje!