Małopolskie Boiska

,, Małopolskie Boiska ’’

Powiat Tarnowski decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.02.2018 roku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ,,Małopolskie Boiska ’’.

Całość inwestycji wyniesie 475 840,00 zł.

Projekt zrealizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 194 542 zł. Pozostałą część środków pokrywa Powiat Tarnowski w kwocie 160 649 zł oraz Gmina Tuchów w kwocie 120 649 zł. Projekt ,, Małopolskie Boiska ” będzie realizowany przy budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni urazogennej na bezpieczną .

Celem realizacji projektu jest poprawa :

  • wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach
  • zwiększenia dostępności do podstawowej bazy sportowej
  • zachęcenia młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego
  • popularyzacja zajęć ruchowych a tym samym rozwijanie przyszłych talentów sportowych
  • poprawa kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół

W materiałach informacyjnych i publikacjach proszę umieszczać logotyp Województwa Małopolskiego i treść:

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego