Pola nadziei w Tuchowie i LO

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika zorganizowała po raz kolejny zbiórkę pieniędzy pod hasłem ,,Pola Nadziei” na działalność Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. Fryderyka Ozanama z siedzibą przy ul. Krakowskiej przy parafii Księży Misjonarzy w Tarnowie.

Tym razem zbiórka odbywała się na terenie tuchowskich szkół oraz wśród osób znajdujących się na Rynku miasta. Symbolem przeprowadzonej zbiórki były żonkile wręczane ofiarodawcom przez kwestującą młodzież. Żonkile pochodziły ze specjalnie na ten cel posadzonych cebulek wokół budynku liceum. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców, a zebrana kwota zasiliła konto Hospicjum.

W zbiórce uczestniczyli następujący uczniowie z klasy drugiej LO:

A. Cich, M. Duda, G. Gut, P. Kajmowicz, K. Kołek, A. Kutypa,  M. Kutypa, A. Lewicka,  W. Nalepka, L. Nosal, M. Orłów, P. Płachno, A. Pietrucha, A. Ryznar, A. Szymańska oraz P. Zych

Nad całością akcji czuwała organizatorka  – Teresa Podraza.

Corocznie na terenie wielu miejsc Tarnowa i powiatu tarnowskiego odbywają się kwesty na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego. To Hospicjum od wielu lat niesie bezinteresowną pomoc osobom w ostatnich etapach rozwoju choroby nowotworowej w rodzinnym domu chorego. Hospicjum dysponuje sprzętem do rehabilitacji oraz świadczy opiekę medyczną, pielęgnacyjną i duszpasterską. Szersze informacje na temat tej działalności można znaleźć na stronie internetowej Placówki: http://www.hospicjum.net.pl .  

Mam nadzieję, że z każdym rokiem coraz więcej osób w Tuchowie włączy się do akcji prowadzonej przez uczniów Liceum, że nadal będziemy spotykać się z dużą życzliwością mieszkańców miasta.

Dziękuję młodzieży za zaangażowanie                                                            

                                                                                                          Teresa Podraza