Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 10783

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 10 I 2018 r. w naszym liceum odbył się etap podstawowy XXXIII OWE, w którym uczestniczyło 20 uczniów z pięciu klas. 

Najlepszym uczniem w szkole okazał się Filip Szczepanik z klasy 1a. Drugie miejsce zdobyli Alicja Lewicka (2b) i Bartosz Bochenek (2a), a trzecie miejsce uzyskała Alicja Cich z kl. 2b

Filip Szczepanik będzie reprezentował naszą szkołę w etapie wojewódzkim Olimpiady w Krakowie.Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcy Olimpiady, serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że pytania przygotowane przez Organizatorów Olimpiady: SGGW, Ministerstwo Środowiska i LOP były niełatwe i dotyczyły znajomości różnych aspektów z dziedziny ekologii i sozologii oraz ciekawych i wyjątkowych zjawisk przyrodniczych występujących na świecie. Spośród 50-ciu pytań testu, pięć nie sprawiło żadnych problemów naszym uczniom. Były to pytania dotyczące znajomości ekosystemów naturalnych i sztucznych, zjawiska liczebności populacji, pH gleby, rozróżniania gatunków lasotwórczych w Polsce oraz wykorzystania żywych organizmów w likwidowaniu szkodników. Tyle samo pytań okazało się bardzo trudnych dla uczniów, gdyż tylko nieliczni udzielili na nie poprawnej odpowiedzi. Dotyczyły one znajomości zasady Allegro, procentowego zużycia energii przez ogniwa łańcucha pokarmowego, rozpoznawania gatunków stenotopowych oraz funkcjonowania organów ochrony środowiska w Polsce.

Liczymy, że Filip dobrze przygotuje się do kolejnego etapu Olimpiady i osiągnie sukces, którego mu szczerze życzymy.


Teresa Podraza