Podsumowanie projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”

Kampania informacyjno – promocyjna w LO Tuchów „Bądź EKO”

W dniu 19.09.2017 r. odbyło się w naszym liceum podsumowanie projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który w szkole realizowała Teresa Podraza – nauczycielka biologii. W Kampanii informacyjno – promocyjnejBądź EKO” wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań w Tarnowie.


Celem Kampanii w szkole było zaszczepić wśród uczniów ideę ochrony wartości środowiska przyrodniczego, propagować zasady odpowiedzialności za stan przyrody, motywować do działań, mobilizować do oszczędzania surowców          
 
i energii, uczyć zasad recyklingu i segregowania odpadów. Na początku spotkania uczniowie z kl. IIb i IIIb (M. Duda, Paulina Kajmowicz, Karolina Kołek, Anna Kutypa, Magdalena Kutypa, Lidia Nosal, Jan Sandecki i Aneta Smoleńska) przedstawili prezentację oraz montaż słowno – muzyczny dotyczący podsumowania realizacji zadań projektu i ukazujący walory przyrodnicze regionu, obszary objęte programem Natura 2000, ochronę zagrożonych gatunków oraz propagujący proekologiczne postawy i zachowania na co dzień. Uczniowie przytaczali praktyczne sposoby działań dotyczących każdego człowieka, które pomogą zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, chronić przyrodę i ponownie wykorzystać istniejące zasoby w procesie recyklingu. Wiele z tych haseł propagujących proekologiczne postawy zostało umieszczonych na okolicznościowej dekoracji – wystawie podsumowującej kampanię „Bądź EKO”.

Później głos zabrali przedstawiciele BOOO w Tarnowie, którzy omówili znaczenie segregacji śmieci i przedstawili możliwości ich ponownego wykorzystania. Następnie przedstawiciel MPEC w Tarnowie zanalizował w swojej prezentacji główne źródła zanieczyszczeń powietrza i działania podejmowane w celu ich minimalizacji oraz zaprezentował krótki film „Zobacz, czym oddychasz”. Występujący podkreślali skutki emisji zanieczyszczeń dla stanu zdrowia człowieka. 

Na koniec spotkania podsumowującego realizację Projektu w szkole, T. Podraza ogłosiła krótki konkurs (z drobnymi eko-nagrodami) dotyczący rozpoznania symboli ekologicznych, w którym pierwsze miejsce zdobyła Natalia Baran z kl. Ia,    a dwa drugie miejsca - uczennice z kl. IIIa – Ewa Kulikowska i Monika Siedlik.

Spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze i mam nadzieję, utrwaliło wśród uczniów potrzebę osobistego zaangażowania się na rzecz poprawy stanu środowiska. 

/mgr Teresa Podraza/
 
 Zobacz filmik z podsumowania projektu na naszym kanale na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=SJl-RPRIegw&;feature=youtu.be&list=PL_Q3IvCrCU-ZXCpuOwjhEcHIYDN62sPI9