Podziękowania od Misjonarzy Werbistów

Otrzymaliśmy podziękowania od księży werbistów
z Pieniężna za ubiegłoroczną zbiórkę telefonów i znaczków pocztowych na misje.