Bardzo dobre wyniki matur

Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych
tegorocznych absolwentów 
tuchowskiego „Kopernika”

5 lipca 2016 odbyło się wręczenie świadectw dojrzałości. Praca uczniów i nauczycieli zaowocowała wysokimi wynikami. Zdawalność matury jest o ponad 11 % wyższa niż w skali kraju. Wyniki z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym  przedstawiają wykresy zamieszczone w dziale Wyniki matur