Wizyta w Instytucie Fizyki UJ

W czwartek, 9 czerwca , uczniowie klas I c i II c odbyli wycieczkę przedmiotową z fizyki do Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie.
Podczas pobytu na uczelni zwiedzili Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”. Prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum, przedstawił młodzieży zasady działania oraz cel wybudowania jedynego w Polsce, a jednego z najnowocześniejszych w Europie synchrotronu. Uczniowie mieli możliwość indywidualnego wykonywania doświadczeń fizycznych na pierwszej Pracowni Fizycznej oraz odwiedzenia Biblioteki Instytutu.