Wywiadówka

Jutro odbędzie się wywiadówka, dla klas III ostatnia przed ukończeniem szkoły i maturą.
Początek w auli . O godzinie 16.00 zebranie ogólne i spotkanie z przedstawicielami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.
Następnie przewidziane są spotkania z wychowawcami klas.