3a w Krynicy

4 i 5 grudnia klasa 3a wraz p. Katarzyną Armatys - Kawalerską i p. Grażyną Ciężkowską udała się na wycieczkę do Krynicy. Uczniowie odwiedzili liczne pijalnie, Romanówkę, muzeum Nikifora. Byli na Górze Parkowej, gdzie spotkali m.in. Margaret.

Oto krótkie wspomnienie z wycieczki w postaci filmu.