SOS Nepal

W zorganizowanej w szkole tuż przed wakacjami akcji pomocy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu społeczność liceum zebrała 516 zł

Kwota ta została przelana na konto Polskiej Organizacji Humanitarnej.

 

sos nepal