Spotkania z rodzicami

W najbliższą środę 17 grudnia od 16.00 do 17.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

W tym samym czasie planowane jest spotkanie z wychowawcami dla rodziców uczniów klas III, na którym omówione zostaną wyniki matur. Obecność rodziców jest obowiązkowa.