Rozdanie świadectw dojrzałości

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się w piątek, 27 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej.