O projekcie „Wiem wszystko i dbam o środowisko"

Od września w LO trwa projekt „Wiem wszystko i dbam o środowisko – poznanie obszarów Natura 2000 w Małopolsce i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczkach:

• do Policht i Ciężkowic (Muzeum Przyrodnicze i Skamieniałe Miasto) - 26.09.2013 r.

• do Tarnowa (Regionalnea Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych oraz Zakład Oczyszczalni Ścieków) - 3.10.2013 r.

W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach terenowych i laboratoryjnych. Pobierają próbki do badań , wykonują liczne ciekawe doświadczenia badając glebę, wodę i powietrze. W ramach działań związanych z tym projektem została także przeprowadzona w szkole konferencja pt. ”Troska o środowisko to nasza wspólna sprawa” na którą uczniowie przygotowali ulotki.

Zdjęcia w galerii, zapraszamy do oglądania -> http://lo-tuchow.pl/index.php/galeria/category/181-projekt-eko